Projekty

V současné době se věnuji primárně studiu a práci, své předchozí projekty jsem většinou uzavřel nebo předal ostatním. V rámci univerzity se podílím na vývoji Ankety ČVUT, resp. nové verze této aplikace, která slouží ke sběru a vyhodnocení zpětné vazby na výuku od studentů. Na toto téma už jsem vypracoval bakalářskou práci, která pokrývá analýzu současné verze, tvoří velkou část její dokumentace a zároveň obsahuje výzkum na uživatelích na fakultní úrovni – co jim na současné aplikaci nevyhovuje, co by se dalo zlepšit a jak zvýšit vyplněnost ankety obecně.

V tématu Ankety pokračuji rámci diplomové práce, která se zaměří na zpracování návrhu nové verze aplikace, prezentaci řešení na úrovni univerzity a schválení mé verze návrhu pro použití napříč celou univerzitou. Výstupem by kromě jiného mělo být zadání samotné implementace systému, což bude budoucí bakalářská práce pro některého ze studentek a studentů oboru softwarové inženýrství.

V letech 2015 a 2016 jsem se angažoval na katedře softwarového inženýrství Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, kde jsem vyučoval bakalářské studenty předmět Databázové systémy, který je seznamuje zejména s principy návrhu databází v kontrastu s navrhováním aplikací, a s konceptuálním modelováním implementačně-nezávislých doménových modelů. Pro navazující kurz Pokročilé databázové systémy vyučovaný v magisterském studiu jsem pomáhal připravovat studijní materiály používané při přednáškách.

Během svého působení na FIT ČVUT jsem se také věnoval fakultnímu časopisu Buď FIT, který připravují a distribuují sami studenti fakulty; s časopisem jsem mezi roky 2013 a 2015 pomáhal na pozici editora a korektora.

Zejména (ale nejen) před mým nástupem na vysokou školu jsem se věnoval česko-slovenské fantastické scéně, s přáteli jsme vytvořili počítačovou hru, kde spolu hráči interagují skrze charaktery svých avatarů podobně jako na divadelním parketu, od založení hry v roce 2011 se rychle stala lídrem na tuzemské scéně. Během vývoje jsem získával zkušenosti především jako vedoucí vývojářského týmu a vedoucí podpory a komunikace směrem k hráčům, a v neposlední řadě také jako návrhář stabilního příběhu pro hru v rozsahu přibližně pěti let.

V roce 2015 jsem vývojářský tým částečně opustil a pokusil se zmírnit nepřátelské konkurenční prostředí skrze portál Roleplaying.cz, který úspěšně sdružoval hráče napříč různými servery, spolu s odchodem starší generace hráčů ale byl aktivní provoz portálu postupně omezován, po neúspěšném konceptu nahrazení novinkového portálu diskusním fórem se aktivita webu ukončila, alespoň prozatím, s koncem roku 2016.

Za svého působení v komunitě české fantastiky se mi s přáteli podařilo také uspořádat tři ročníky literární soutěže Nostalgia Litera, kde získali začínající nezávislí autoři možnost prezentovat svou práci, porovnat ji s ostatními a získat konstruktivní kritiku ze strany zkušenějších autorů.