.

Bakalářská práce

Téma práce: Analýza a revize business procesů aplikace Anketa ČVUT

Abstrakt:

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a návrh optimalizace aplikace Anketa ČVUT. Ta slouží ke sběru zpětné vazby na výuku od studentů v určitých obměnách na všech fakultách Českého vysokého učení technického v Praze.

V rámci práce jsou zmapovány klíčové procesy sběru zpětné vazby na Fakultě informačních technologií (FIT) v současné podobě, které rozšiřují a doplňují aktuální dokumentaci systému.

Součástí práce jsou také výsledky průzkumu používání aplikace mezi studenty, vyučujícími a pracovníky vedení Fakulty informačních technologií. Na základě zpracovaných modelů současného stavu a výsledků průzkumu pak byla identifikována slabá místa a problémy, navrženy úpravy procesů a další doporučení, která tyto problémy odstraňují.

Výsledkem práce je sada procesních modelů v jednotné a snadno uchopitelné notaci BPMN, která dokumentuje současný stav na FIT a doporučuje úpravu procesů i samotné aplikace pro budoucí sjednocení sběru zpětné vazby na celé univerzitě.

Klíčová slova: anketa, podpora výuky, ČVUT v Praze, BPMN, procesní model

Ke stažení: